top of page

Innbydelse & Tilleggsregler.

Ønsker du og skrive det ut, så trykk på pdf filen.

NNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER FOR STREET LEGAL

Tilleggsreglene er utarbeidet i samsvar § 619 i Nasjonale Sportsreglement (NSR)

 

ARRANGØR :  

Bergen Street Legal Team et samarbeid mellom Amcar Nordhordland, Os Amcar Club og                        Bergen Amcar Club (tilsluttet Norges Bilsportsforbund (medl. 00.433))                          

                        

STED OG DATO:  

Eikås Motorsenter, lørdag 27. og søndag 28. Juni 2020.

                              

SPORTSKOMITÉ:   

Øystein Johnsen        Løpsleder       917 58 870

Sigrid Flaterås           Starter             918 62 943

Christhoper Geitung Teknisk leder   450 49 086

 

LØPSTYPE: 

Løpet er åpent for alle ordinært registrerte biler med norske skilter. Løpet er også åpent for Junior Dragsters i klasse J/S og J/M med gyldig vognlisens.

Løpet arrangeres i henhold til NSR, reglement for STREET LEGAL samt reglement for Junior Dragracing reglement og disse tilleggsregler. Deep stage kan brukes

Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR

LØPETS NAVN               

Street Legal West Coast Cup

KLASSER:                      

Det konkurreres i klassene Bad Boys (ET 7.7/Pro-start), Street (ET 8.7/Pro-start) og Bracket (ET. 7.7/Dial-in), Handicap start) for gateregistrerte biler. I tillegg konkurreres det

i Junior Dragracing i klassene J/S og J/M  

KONKURRANSE:            

Konkurransen foregår over 201 meter. Hvis det er vått på banen, så blir det kjørt 170 meter.

Tider for vått føre: Bad boys og Bracket. 7.1. Mellom 7.1 og 7 blir tider strøket. Under 7, da blir det disk. Street: 8.0. Mellom 8 og 7.9 blir det strøket. Under 7.9 blir det disk.

Det kjøres min. 2 kvalifiseringsrunder i hver klasse. Eliminering kjøres med Sportsman stige, enten som 8, 16 eller 32 bilers stige. Dersom det er bare 2 kvalifiserte i en klasse, kjøres det mathrace med beste gjennom 3 heat som vinner. For klassene Bad boys og Street avgjøres plassering i stiger etter tid under kvalifisering.  For Bracket og Junior Dragsters skjer plassering etter reaksjonstid.  Arrangør kan utelate deltakere med dårligst plassering dersom hensyn til størrelse på stige og

gjennomføring av arrangementet tilsier dette.

Blir det flere deltakere enn 50, så kan vi stoppe påmelding.

KRAV TIL DELT:             

Deltakere må ha gyldig førerkort kl. B og lisenser i henhold til gjeldende reglement. Det løses engangslisens.

Godkjent hjelm i henhold til NSR §304 pkt.1 er påbudt. Også E22 hjelm er godkjent. Samt heldekkende klær (min. jakke/bukse av bomull, ikke polyester eller annet kunststoff). Må være medlem av folketrygden.

Kun 1 fører pr bil, unntak kun med tillatelse fra NBF. Vognkortet må også stemme med bileier. Hvis ikke, må det følge med en fullmakt fra bilens eier. Nå er det lov å ta med passasjer. Krav til passasjer er det samme som fører, unntatt førerkort. Passasjer må være minimum 150 cm høy eller 16 år.

Det er samme krav til passasjer med tanke på anti-doping. Belte må passe passasjer. Samme hjelm og klær som fører. Koster 300 kroner og bil merkes med en P. Og pro kamera er lov hvis det er skrudd fast innvendig eller sugekopper utvendig.

 

PÅMELDINGSFRIST:       20.Juni 2020

 

PÅMELDINGSADR.          Forhåndspåmelding mariannebreistein62@gmail.com

                                       

PÅMELDINGSGEBYR      Påmelding og lisens 500 kroner.                                      

 

LØPSLEDER                             Øystein Johnsen         

INNSJEKK/SEKRETERIAT:       Marianne Breistein / Johanna Hauge      

TEKNISK KONTROLLANT:       Christhoper Geitung

STARTER:                                 Sigrid Flaterås

SIKKERHETS/ Vaktsjef             Ketil Pedersen

DEPOTSJEF                             Martine Myrtveit Fredriksen

SPEAKER:                                ----------------------

TIDTAKING:                             Elektronisk tidtaking med starttre

                                                 Bergen Street Legal Team

 

JURYFORMANN:                      Representant fra NBF

JURYMEDLEM:                         Geir Hjertholm, Os AmCar Club

JURYMEDLEM:                         Bjarte Jæger, Os AmCar Club

 

AMBULANSE:                           Nhl. Røde kors

 

BRANN:                                    Ove Myking

 

REDNING:                                Bjørn Atle Thunes

 

 

TIDSPLAN:                                Lørdag og søndag

Innsjekk                                     fra kl. 10.00 – 12.30          

Teknisk kontroll                         fra kl. 10.00 – 12.45           

Jurymøte                                   kl 11.00                       

Obligatorisk førermøte              Blir individuelt i forbindelse med teknisk sjekk

Start                                          kl 13.30  vi kjører kval til ca 16.00

Eliminering starter ca                kl  16.15 til 16.30                         

Slutt ca.                                     kl  18.00         

               

PROTESTER:                           

Eventuelt protester, vedlagt gebyr kr. 1000.- leveres skriftlig til løpsleder, senest 30 min. etter at resultatlisten er offentliggjort.  Øvrige frister og prosedyre i henhold til NSR. Kap.10 Faktadommer er starter og tidtaker.

PREMIERING:                        

Vinner og runner-up i hver klasse blir premiert. Beste burn out og mest uheldige, får en extra premie.

                                                

Det tillates kun gangfart i depot. Overtredelse kan bli straffet med bortvisning.

Ingen deltagere kjører ut fra området under stevnet uten løpsleders tillatelse.

Det er forbudt å nyte alkohol under stevnet. Dette gjelder også mekanikere og annet hjelpemannskap.  Overtredelse vil medføre bortvisning fra området umiddelbart.

 

For fullstendig reglement henvises til www.bilsport.no/reglement og / eller Bilsportboken 2018 med tillegg i Dragraceboken 2018.

 

Reglement for Street Legal følger vedlagt.

Reglement for Street Legal

§ 619 Spesialreglement for Street Legal

I tillegg til det som er beskrevet for gruppen i de øvrige reglementene gjelder følgende:

1. Definisjon

Street Legal er en form for dragrace som kan arrangeres på avstengte gater eller veier over en distanse på 1/8 mile, med ET ikke raskere enn 7.70 sek. Biler som oppnår ET raskere en 7,70 under kvalifisering får sine tider strøket, og ved kjøring raskere enn 7,60 (absolutt breakout) blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse. Tider lavere enn 7.60 vil ikke bli registrert.
Under eliminering med tider under 7,70 vil det gi breakout.

Street Legal kan også arrangeres på bane godkjent av NBF over en distanse på ¼ (1/8) mile, med ET ikke raskere enn 11.00 (6,70) sek/ max 217 km/t . Biler som oppnår ET raskere enn 11.00 sek under kvalifisering får sine tider strøket, og ved kjøring raskere enn 10.90 sek eller 218 km/t (absolutt breakout) blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse. Tider lavere enn 11.00 (6,70) sek eller hastighet høyere en 218 (170) km/t vil ikke bli godkjent. Eliminering med tider under 11.00 (6,70) vil det gi breakout.
Ved kjøring på ¼ mile (402,33 m) eller under 7,70 på 1/8 mile krever at man løser vognlisens og førerlisens for Street Legal
Absolut breakout er 10,90 (6.65) eller hastighet over 218 (170) km /t og skal føre til diskvalifikasjon fra stevnet.

 

2. Bane

Banelengden er 1/8 mile (201,17 m) på godt dekke av asfalt eller betong med minimum 150 meters bremsestrekning. Min. banebredde er 7 m. Ved ¼ mile kjøring se §609
Publikum skal plasseres min. 15 m til siden for banen ved start, maks. 70 m nedover banen, da med en avstand til banen på 30 m. På baner med godkjent rail, kan publikum plasseres minimum 10 meter til side for banen ved start, til maks 75% banelengde, da med en baneavstand på minimum 20 meter.

Skisse av banen og sjekkliste Dragrace/Street legal skal sendes NBF sammen med søknad om et hvert arrangement. Ved evt. avvik i mål, må banen besiktiges før godkjenning av NBF.
Alle faste installasjoner som finnes rundt banetrase skal defineres om hvordan de er sikret. Bilder skal vedlegges. Ref. §607-2.1.
Banen skal til enhver tid være tilstrekkelig opplyst. Gater, veier og industriområder skal være upreparerte.

 

3. Krav til deltakere

Deltakere må ha gyldig førerkort kl. B, og lisenser i henhold til gjeldende reglement.
Se dog GB art 9 og 12 (vedrørende tapt førerrett og sperrefrist).
Det kan løses engangslisens. (gjelder ikke for ¼ mile 401,33 m) Godkjent hjelm i henhold til NSR §304, pkt. 1 er påbudt, samt ikke brennbare heldekkende klær. Hjelm iht ECE standard 22 (E-merket) er tillatt i SL. Nylon er forbudt.
Det er tillat med «sitt inn» i street legal. Krav til passasjer er som fører på alle punkter (sete, sikkerhetssele, kjøreutstyr) med unntak av førerkort. Passasjer må være minimum 150 cm høy eller 16 år. Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder både fører og passasjer.

 

4. Organisasjon

Løpet avvikles enten som et ET-stevne med dial-in, eller som heads-up og fast indeks. Dette eller andre alternativer fastsettes av løpets tilleggsregler.

 

5. Tidtaking

Fritt. Elektronisk tidtaking med starttre anbefales.

 

6. Førstehjelpstjeneste

Sanitet/hjelpekorps skal være tilstede. Bil for skadetransport skal finnes.

 

7. Redning / brann

Ved nedre halvdel av banen skal det være en brannbil med tre personer, utstyrt som følger:
Min. 2 stk. 12 kg brannslukkere, brekkjern og kniv for åpning av bil og eventuelt kapping av belter.
Ved start skal det være min. 2 mann med 2 stk. 5 kg brannslukkere.
Et 25 kg aktivt brannslukningsagregat (pulver, kullsyre, lightwater) bør være tilgjengelig.

Redningsmannskapene skal være kledd i brannhemmende dresser, hansker, Balaklava, hjelm og støvler.
Bergningsbil for fjerning av havarerte biler bør ha løftemulighet.
Det er ønskelig med følgende ekstrautstyr: Krok med kjede, klippeutstyr, spade, øks, spett og boltesaks.
Saneringsmiddel med nødvendig verktøy bør finnes.

 

8. Teknisk kontroll

Samtlige deltakerbiler skal før start ha gjennomført teknisk kontroll.
Under stevnet skal tekniske kontrollører være tilstede ved start å kontrollere at bil og utstyr er iht. reglement.
Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert hos NBF.

 

9. Førermøte

Førermøte skal gjennomføres. Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til førerne i samarbeide med jury.

 

10. Arrangør / funksjonærer

Arrangørtillatelse utstedes etter søknad til NBF. NBFs søknadsskjema skal benyttes. Kun klubber tilsluttet NBF kan søke. Alle søknader på ikke permanente baner skal inneholde en oppdatert baneskisse.
Det kreves autorisert, starter, løpsleder og teknisk kontrollør. I tillegg oppnevner NBF juryleder. Ytterligere to jurymedlemmer skal oppnevnes. Disse oppnevnes av arrangøren, og skal ha god kjennskap til dragrace og inneha en funksjonærlisens.
Ingen funksjonær med funksjon under stevnet kan gå inn som deltaker.

10.1 Tidsfrister og avgift for anmeldelse av løp.

Se Generelle Bestemmelser artikkel 19 vedrørende tidsfrister, anmeldelse og avlysning/endring av løp, samt termninlister.
Etteranmeldelse av nasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 3.2.2

 

11. Tilleggsregler

Det skal utarbeides tilleggsregler i god tid før arrangementet finner sted. Disse er en del av påmeldingsskjema som signeres av deltager.

 

12. Tillatelser

I tillegg til NBFs arrangørlisens, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra politi, baneeier og grunneier. Søknadsfrister iht. NSR.
Det gis ikke anledning til oppvisningskjøring ved Street Legal arrangement. ET-klasser KAN i enkelte tilfeller tillates etter egen søknad til NBFs Dragraceseksjon. Se §621.

 

Teknisk reglement for Street Legal § 620

 

1. Bil Bilen må være registrert for ordinært bruk og være i forskriftmessig stand. Biler med prøveskilt eller registrert som rallybil og sorte skilter er forbudt. Kjennemerker skal være påmontert gjennom hele konkurransen.  Ingen deler av motor skal være synlig over panser eller scoop. Reklame eller annen tildekking på frontrute er ikke tillatt. 

 

2. Eksosanlegg Bilen skal ha eksosanlegg godkjent iht. vegtrafikkloven. Maks 100 dB. Eksos skal føres ut bak bakerste aksel dersom ikke annet er originalt levert på den aktuelle bilmodellen/innskrevet i bilens vognkort.

 

3. Dekk Kun dekk som oppfyller ECE/EEC eller DOT normene tillates brukt i klassen. Dette skal være tydelig merket på dekket fra produsent. Dekkene skal ha tilfredsstillende lufttrykk for å sikre stabilitet i kjøretøyet. Krav til mønsterdybde iht. vegtrafikkloven.

 

4. Felger Alle hjulbolter skal stikke minst like langt ut gjennom felgen som diameteren på bolten. Hjulmuttere skal gripe i hele sin lengde. Hjulkapsler skal være fjernet.

 

5. Rør og slanger Alle drivstoff-, automatkasse-, brems- og servostyringsslanger må være godt festet og uten lekkasje.

 

6. Radiator Overflodstank for radiator er påbudt.

 

7. Seter Førersetet må ha original innfesting eller være fastskrudd til bilens gulv med min. fire gjennomgående bolter med mutter (min. diameter 8 mm bolter). Fester med plateskruer eller andre innfestinger er forbudt. Stol beregnet for konkurransekjøring anbefales.

 

7.1 Sikkerhetssele Minimum trepunkts belte godkjent i henhold til vegtrafikkloven, i tillegg er armstraps påbudt i åpne biler. Ikke originalmonterte sikkerhetssele skal tilfredsstille DR §614-10.7 / NSR §3048.1 og 8.2. med unntak av alderskrav.  I biler med raskere ET enn 7.70(1/8 mile)/ 11.99(1/4 mile) sek. kreves 4 punkt sikkerhetssele.    

 

8. Elektrisk 8.1 Batteri Batterier skal ha original innfesting eller være festet med min. 2 stk. 10 mm bolter og ramme/brakett.

 

 

8.2 Tenningsbryter Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen.

 

8.3 Nøytral startbryter Biler med automatgir skal ha fungerende nøytral startbryter.

 

9. Ballast Ballast må være festet i bagasjerom med bolter og muttere. Løse gjenstander som reservehjul, jekk, bukker etc. skal være fjernet før start.

 

10. Drivstoff Bensin, E85 og diesel er tillatt.  El-bil er tillatt med ET ned til og med 7,70 sek. NBF vurdere sikkerheten rundt el-biler fortløpende gjennom 2017 

 

10.1 Nitro Oxide/ lystgass Ikke tillatt.

 

11. Veltebøyler (roll bar) Alle cabrioleter med soft tak skal ha velte bøyle uansett ET.  Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak førerens hode.  Hovedbøylen skal strekke seg minst 8 cm over førerens hjelm ved normal sittestilling og den skal være sikkert montert og godt oppstøttet. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med polstring. Se generelle tekniske bestemmelser §614-4.9 Dette gjelder ikke cabrioleter med originalt montert hardtop eller oppfellbart tak av metall.  Taket skal være oppslått eller montert under konkurransen.  

bottom of page